Thứ hạng

Tiếp tục học với CÔNG TY CỔ PHẦN COYOSU VIỆT NAM. Thu thập điểm trên diễn đàn hoặc trên nền tảng eLearning. Những điểm đó sẽ khiến bạn đạt được thứ hạng mới.

Làm cách nào để kiếm được huy hiệu?

Khi bạn hoàn thành một khóa học hoặc đạt được các mốc quan trọng, bạn sẽ được tặng huy hiệu.

Làm cách nào để ghi được nhiều điểm hơn?

Bạn có thể ghi được nhiều điểm hơn bằng cách trả lời các câu hỏi kiểm tra ở cuối mỗi nội dung khóa học. Điểm cũng có thể kiếm được trên diễn đàn. Thực hiện theo liên kết này đến các hướng dẫn của diễn đàn.

Thứ hạng
 • Cấp bậc huy hiệu
  Chuyên gia
  10.000 điểms
 • Cấp bậc huy hiệu
  Thông thạo
  2.000 điểms
 • Cấp bậc huy hiệu
  Hiểu biết
  500 điểms
 • Cấp bậc huy hiệu
  Thành viên
  100 điểms
 • Cấp bậc huy hiệu
  Thành viên mới
  1 điểms

Huy chương

Ngoài việc đạt được danh tiếng với các câu hỏi và câu trả lời của bạn, bạn nhận được các huy hiệu đặc biệt hữu ích.
Huy hiệu xuất hiện trên trang hồ sơ của bạn và các bài đăng của bạn.

Bắt đầu
Bắt đầu
1 người dùng được thưởng Đăng ký nền tảng
Anh hùng cộng đồng
Anh hùng cộng đồng
1 người dùng được thưởng Đạt 2000 XP
Biết chính mình
Biết chính mình
0 người dùng được thưởng Hoàn thành hồ sơ của bạn
Người dùng quyền lực
Người dùng quyền lực
0 người dùng được thưởng Hoàn thành một khóa học
Chứng nhận kiến thức
Chứng nhận kiến thức
0 người dùng được thưởng Nhận chứng chỉ