lưu đồ
hệ thống

TIẾP CẬN VẤN ĐỀ HỆ THỐNG COYOSU

Bước 1: Chuẩn đoán vấn đề là khảo sát hiện trạng hệ thống, xem xét chiến lược mục tiêu có được truyền đạt xuống các cấp dưới. Được cấp dưới hiểu và thực thi như thế nào?. Và một số vấn đề lớn hệ thống gặp phải.

Bước 2: Xác nhận hiện trạng vấn đề là xác nhận với chủ doanh nghiệp các vấn đề hiện đang tồn tại và có số liệu chứng minh rõ ràng.

Bước 3: Lập kế hoạch dự án sau khi chủ doanh nghiệp đồng ý thực hiện dự án cải tiến. Đội tư vấn COYOSU lên kế hoạch chi tiết thực hiện dự án bao gồm: Thiết lập các mục tiêu, cách thức báo cáo, phân công nguồn lực và hỗ trợ để đạt được các mục tiêu đó.

Bước 4: Đào tạo & Cải tiến: Đào tạo, cầm tay chỉ việc đội điều phối (đội phản ứng nhanh) thực hiện dư án. Đào tạo các cấp quản lý và kích hoạt hệ thống báo cáo khoa học theo ca, ngày, tuần, tháng, năm.

Bước 5: Báo cáo & xác nhận kết quả: Báo cáo kết thúc dự án, xác nhận kết quả đạt được và chuyển giao bộ hồ sơ hướng dẫn duy trì hệ thống cũng như định hướng mục tiêu cho đội phản ứng nhanh trong 5 năm tới.

Bước 6: Hỗ trợ sau dự án: Coyosu sẽ hỗ trợ từ xa hay tại trụ sở công ty tuỳ theo yêu cầu Quý Khách hàng.

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của đội tư vấn COYOSU của chúng tôi luôn mang đến cho Quý Khách hàng kết quả cải thiện cao nhất. Với phương pháp, công cụ tiếp cận khoa học, cộng thêm công nghệ Big Data (CoyosuERP) chúng tôi tin chắc rằng mọi vấn đề của Quý Khách hàng được giải quyết thoả đáng.

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

CoyosuERP

Tư vấn hệ thống phần mềm ERP.

Lean6sigma

Tư vấn sản xuất theo Lean6sigma.

KPI & KVI

Tư vấn áp dụng KPI & KVI.

BSC

Tư vấn áp dụng Balanced Scorecard.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!