Cân bằng
Điểm

CÂN BẰNG ĐIÊM - BSC

THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG - BSC cho chúng ta biết bức tranh tổng thể gồm 4 yếu tố được coi là thước đo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chúng được sắp xếp theo một trật tự nhất định và có ảnh hưởng tác động hỗ trợ nhau.

1. Tài chính: Thước đo tài chính bao gồm các yếu tố như: Quản lý chi phí, lợi nhuận thu về, lợi nhuận đầu tư, tăng trưởng doanh thu... Việc xác nhận các thước đo này không phải việc dễ dàng, nó là bộ kết hợp thống nhất để đạt các mục tiêu chung của doanh nhiệp.

2. Khách hàng: Sự hài lòng của Khách hàng là một trong những chỉ số đo lường thành công của doanh nghiệp, các phản hồi của Khách hàng về cảm nhận sản phẩm và dịch vụ...

3. Nội bộ: Các quá trình xử lý nội tại của doanh nghiệp như: nâng cao hiệu suất vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ...

4. Phát triển: Học tập và phát triển mang ý nghĩa sống còn của doanh nghiệp như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu hoá công nghệ - ứng dụng khoa học tiên tiến trong quản lý điều hành...

CHỈ SỐ KPI/KVI

CHỈ SỐ KPI/KVI rất quan trong trong việc điều hành công ty, nó cho chúng ta biết sức khoẻ của doanh nghiệp mình đang ở mức độ nào: Khoẻ mạnh phát triển, Khoẻ mạnh, Bình thường, Sắp chết (phá sản). Tuy nhiên việc ứng dụng KPI/KVI không dễ dàng, rất nhiều doanh nghiệp áp dụng chỉ số này rất máy móc, rập khuông dẫn đến việc thay vì doanh nghiệp phát triển nhưng lại tiến lùi và mất kiểm soát.

Để áp dụng KPI/KVI thành công mang lại hiệu quả từng ngày thì doanh nghiệp cần có các phương pháp vận hành khoa học (bộ công cụ quản lý khoa học giúp nội tại doanh nghiệp phá vỡ các tảng băng chìm để tiến về phía trước), đội ngũ nhân lực có chất lượng và quản trị hệ thống tốt.. Phương pháp triển khai KPI/KVI/BSC của COYOSU luôn dựa trên thực tế nội tại doanh nghiệp và nâng cấp hệ thống theo chiến lược phát triển doanh nghiệp của Quý Khách hàng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!