Điều khoản & Điều kiện

  • Việc tiết lộ Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người dùng rằng nội dung, biểu trưng và các phương tiện trực quan khác mà bạn đã tạo là tài sản của công ty bạn và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
  • Chấm dứtsẽ thông báo rằng tài khoản của người dùng trên trang web và ứng dụng điện thoại của bạn hoặc người dùng truy cập vào trang web và ứng dụng (nếu người dùng không có tài khoản) có thể bị chấm dứt do lạm dụng hoặc tùy trường cụ thể do công ty bạn quyết định.
  • A Luật điều chỉnh sẽ báo cho người dùng bộ luật nào sẽ điều chỉnh thoả thuận/hợp đồng. Điều này nên phụ thuộc theo quốc gia mà công ty bạn đặt trụ sở chính hoặc quốc gia mà bạn vận hành website và ứng dụng mobile.
  • Điều khoản liên kết đến các trang web khác sẽ thông báo cho người dùng rằng công ty bạn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà bạn liên kết đến. Loại điều khoản này thường sẽ thông báo cho người dùng rằng họ có trách nhiệm đọc và đồng ý (hoặc không đồng ý) với các Điều khoản và Điều kiện hoặc Chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này.
  • Nếu trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn cho phép người dùng tạo nội dung và công khai nội dung đó với những người dùng khác, phần Nội dung sẽ thông báo cho người dùng rằng họ sở hữu các quyền đối với nội dung họ đã tạo.
    Điều khoản “Nội dung” thường đề cập rằng người dùng phải cấp cho bạn (trang web hoặc nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động) giấy phép để bạn có thể chia sẻ nội dung này trên trang web / ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình và cung cấp cho những người dùng khác.
    Bởi vì nội dung do người dùng tạo sẽ công khai với những người dùng khác, phần thông báo DMCA (hoặc Vi phạm bản quyền) hữu ích để thông báo cho người dùng và tác giả bản quyền rằng, nếu bất kỳ nội dung nào bị phát hiện là vi phạm bản quyền, bạn sẽ phản hồi mọi thông báo gỡ bỏ DMCA nhận được và bạn sẽ gỡ nội dung xuống.
  • Điều khoản Giới hạn những gì người dùng có thể làm có thể thông báo cho người dùng rằng bằng cách đồng ý sử dụng dịch vụ của bạn, họ cũng đồng ý không làm những việc nhất định. Đây có thể là một phần của danh sách rất dài và kỹ lưỡng trong các thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện của bạn để bao gồm nhiều nhất các mục đích sử dụng tiêu cực.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template