Trợ giúp

Xin chào!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

Cộng đồng này dành cho những người dùng, đối tác và chuyên viên quản trị chuyên nghiệp và đam mê. Bạn có thể đặt câu hỏi về:

 • how to install Coyosu on a specific infrastructure,
 • how to configure or customize Coyosu to specific business needs,
 • what's the best way to use Coyosu for a specific business need,
 • làm sao để phát triển tính năng theo nhu cầu của bạn,
 • specific questions about Coyosu service offers, etc.

Trước khi bạn hỏi - hãy đảm bảo tìm kiếm câu hỏi tương tự. Bạn có thể tìm kiếm câu hỏi theo tiêu đề hoặc thẻ của chúng. Bạn cũng có thể trả lời câu hỏi của riêng mình.

Vui lòng tránh đặt những câu hỏi quá chủ quan và gây tranh cãi hoặc không liên quan đến cộng đồng này.

Bạn chỉ nên hỏi những câu hỏi thực tế, có thể trả lời được dựa trên những vấn đề thực tế mà bạn phải đối mặt. Những câu hỏi mang tính chất trò chuyện, kết thúc mở làm giảm tính hữu ích của trang web này và đẩy những câu hỏi khác ra khỏi trang nhất.

Để ngăn câu hỏi của bạn bị gắn cờ và có thể bị xóa, hãy tránh đặt những câu hỏi chủ quan về nơi…

 • mỗi câu trả lời là giá trị ngang nhau: “______ yêu thích của bạn là gì ?”
 • câu trả lời của bạn được cung cấp cùng với câu hỏi và bạn mong đợi nhiều câu trả lời hơn: Tôi sử dụng ______ cho ______, còn bạn?
 • không có vấn đề thực sự nào cần giải quyết: "Tôi rất tò mò liệu người khác cảm thấy như tôi."
 • chúng tôi đang được hỏi một câu hỏi giả định, kết thúc mở: "Chuyện gì xảy ra nếu ______?"
 • đó là một câu nói được ngụy trang dưới dạng một câu hỏi: "______ thật tệ, tôi nói vậy có đúng không?"

Nếu bạn phù hợp với một trong những ví dụ này hoặc nếu động lực của bạn để đặt câu hỏi là “Tôi muốn tham gia vào một cuộc thảo luận về ______”, thì bạn không nên hỏi ở đây mà hãy hỏi trong danh sách gửi thư của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu động cơ của bạn là “Tôi muốn người khác giải thích ______ cho tôi”, thì bạn có thể OK.

(Phần trên được điều chỉnh từ câu hỏi thường gặp về Stackoverflow.)

Hơn nữa:

 • Câu trả lời không nên thêm hoặc mở rộng câu hỏi . Thay vào đó, hãy chỉnh sửa câu hỏi hoặc thêm một bình luận.
 • Câu trả lời không nên bình luận câu trả lời khác. Thay vào đó thêm một nhận xét về các câu trả lời khác.
 • Câu trả lời không nên chỉ hướng vào các câu hỏi khác . Thay vào đó hãy thêm một dấu hiệu nhận xét câu hỏi "Có thể trùng lặp ...". Tuy nhiên, bạn có thể bao gồm các liên kết đến các câu hỏi hoặc câu trả lời khác cung cấp thông tin bổ sung có liên quan.
 • Câu trả lời không nên chỉ cung cấp một liên kết một giải pháp. Thay vào đó cung cấp văn bản mô tả giải pháp trong câu trả lời của bạn, ngay cả khi đó chỉ là một bản sao. Liên kết được hoan nghênh, nhưng nên bổ sung để trả lời, giới thiệu nguồn hoặc đọc thêm.

Câu trả lời không nên thêm hoặc mở rộng câu hỏi . Cụ thể là chỉnh sửa câu hỏi hoặc thêm nhận xét.

Câu trả lời không nên bình luận câu trả lời khác. Thay vào đó thêm một nhận xét về các câu trả lời khác.

Các câu trả lời không nên chỉ trỏ đến các câu hỏi khác . Thay vào đó, hãy thêm một nhận xét "Có thể trùng lặp với ...". Tuy nhiên, bạn có thể đưa các liên kết đến các câu hỏi hoặc câu trả lời khác để cung cấp thông tin bổ sung có liên quan.

Câu trả lời không nên chỉ cung cấp một liên kết một giải pháp. Thay vào đó cung cấp văn bản mô tả giải pháp trong câu trả lời của bạn, ngay cả khi đó chỉ là một bản sao. Liên kết được hoan nghênh, nhưng nên bổ sung để trả lời, giới thiệu nguồn hoặc đọc thêm.

Các câu trả lời không nên bắt đầu các cuộc tranh luận Cộng đồng Q&A này không phải là một nhóm thảo luận. Vui lòng tránh tổ chức các cuộc tranh luận trong câu trả lời của bạn vì chúng có xu hướng làm loãng bản chất của câu hỏi và câu trả lời. Đối với các cuộc thảo luận ngắn, vui lòng sử dụng bình luận cơ sở .

Khi một câu hỏi hoặc câu trả lời được ủng hộ, người dùng đã đăng chúng sẽ đạt được một số điểm, được gọi là "điểm nghiệp lực Karma". Những điểm này đóng vai trò như một thước đo sơ bộ về sự tin tưởng của cộng đồng đối với anh ấy / cô ấy. Các nhiệm vụ kiểm duyệt khác nhau dần dần được giao cho người dùng dựa trên những điểm đó.

Ví dụ: nếu bạn hỏi một câu hỏi thú vị hoặc đưa ra một câu trả lời hữu ích, ý kiến của bạn sẽ được ủng hộ. Mặt khác, nếu câu trả lời sai - nó sẽ bị loại bỏ. Mỗi phiếu ủng hộ sẽ tạo ra 10 điểm, mỗi phiếu chống sẽ trừ 10 điểm. Có giới hạn 200 điểm có thể được tích lũy cho một câu hỏi hoặc câu trả lời mỗi ngày. Bảng đưa ra ở cuối giải thích các yêu cầu về điểm danh tiếng cho từng loại nhiệm vụ kiểm duyệt.

Mục tiêu của trang web này là tạo ra một cơ sở kiến thức có liên quan để trả lời các câu hỏi liên quan đến Coyosu.

Do đó, các câu hỏi và câu trả lời có thể được chỉnh sửa giống như các trang wiki bởi những người dùng có kinh nghiệm của trang web này để nâng cao chất lượng tổng thể của nội dung kiến thức cơ sở. Những đặc quyền như vậy được cấp dựa trên mức độ Karma của người dùng: bạn sẽ có thể làm điều tương tự khi Karma của bạn đủ cao.

Nếu phương pháp này không dành cho bạn, hãy tôn trọng cộng đồng và sử dụng cộng đồng Google+.

5 bầu chọn, thêm ý kiến
50 hạ cấp
30 thêm liên kết, tải tệp
750 tiểu sử của bạn sẽ có thể xem ở tooltip
50 xóa bình luận của chính bạn
100 gắn cờ tiêu cực, đóng câu hỏi của chính bạn
300 chỉnh sửa bất kỳ bài đăng nào, xem các cờ bị phản đối
500 chấp nhận tất cả câu trả lời
500 xóa bất kỳ bình luận
500 đóng bất kỳ bài đăng
1.000 xóa bất kỳ câu hỏi hoặc câu trả lời