ERP là gì?- 1
Enterprise Resource Planning
26 tháng 2, 2021 bởi
ERP là gì?- 1
CoyosuERP

ERP (viết đầy đủ là Enterprise Resource Planning) nghĩa là hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp. Phần mềm ERP hiểu đơn giản là một mô hình công nghệ all-in-one, tích hợp nhiều ứng dụng khác nhau thành các module của một gói phần mềm duy nhất, giúp tự động hoá từ A đến Z các hoạt động liên quan tới tài nguyên của doanh nghiệp. Mục đích của phần mềm ERP là tạo ra một hệ thống dữ liệu tự động hợp nhất và xuyên suốt qua các phòng ban và khâu hoạt động như quản lý mua hàng, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự,... Một hệ thống ERP đầy đủ sẽ bao gồm các phân hệ sau:

• Kế toán tài chính (Finance)

• Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Control)

• Quản lý mua hàng (Purchase Control)

• Quản lý bán hàng và phân phối (Sales and Distribution)

• Quản lý dự án (Project Management)

• Quản lý nhân sự (Human Resource Management)

• Quản lý dịch vụ (Service Management)

• Quản lý hàng tồn kho (Stock Control)

• Báo cáo thuế (Tax Reports)

• Báo cáo quản trị (Management Reporting)

• Thương mại điện tử (Website bán hàng)

• Blog, forums (nối nối với khách hàng)

• Marketing tự động (Marketing automation)

Một số phần mềm ERP hiện đại còn có thêm các giải pháp liên kết các module cố định với thiết bị hỗ trợ như điện thoại di động, thiết bị quét mã vạch, máy tính cầm tay,…